Strategie

  • Strategie externă

Într-o lume extrem de dinamică, în plină schimbare, unde interesele națiunilor vin, de multe ori, în coliziune, rolul organizațiilor etnice de reprezentare globală, a intereselor populației și a țărilor de obârșie, devine din ce în ce mai important pentru echilibrarea influențelor externe de lobby pe lângă guvernele altor țări sau instituții internaționale. Cele mai multe astfel de organizații de reprezentare, indiferent de locul în care își au sediul, se bucură de sprijinul logistic al autorităților patriilor lor, fiind socotite elemente importante de legătură și influență externă în favoarea respectivelor națiuni.

        Consiliul Mondial Român a avut de la început un scop similar fiind conceput ca o organizație ”umbrelă” cu rolul de reprezentare a organizațiilor românilor de pretutindeni care doresc să colaboreze în condiții de totală autonomie, dar împreună, sub egida Consiliul Mondial Român, pentru realizarea unor scopuri comune în interes românesc.
Ca atare, înființarea a cât mai multor filiale regionale în cât mai multe state de reședință ale românilor răspândiți global, este singura soluție viabilă pentru a putea face față concurenței dure a altor  congrese/consilii mondiale.
O asemenea rețea extinsă de filiale ale Consiliului Mondial Român, conferă autoritate și credibilitate pentru a putea, atunci când este nevoie, să fie purtate dialoguri cu partenerii altor comunități pentru găsirea unor soluții amiabile de conlucrare, dar și cu factori guvernamentali.

S-au înființat patru  importante centre de lobby în   Washington ( cu filiale în  America și  Canada), Bruxelles (Europa – cu filiale în   toate celelalte țari exceptând România, Republica Moldova și “teritoriile istorice”), România ( cu filiale în  toate regiunile țării) și Basarabia- Bucuvina ( cu filiale în  Republica Moldova și “teritoriile istorice”) , de care și soarta României este legată (unele în curs de constituire).

  • Strategie internă

În afară de relațiile externe, un rol important al Consiliului Mondial Român îl   constituie, atunci când în joc sunt probleme de interes general pentru națiune, rolul de moderator al relațiilor, uneori deosebit de ascuțite dintre organizațiile civile dar și politice aflate pe traiectorii de coliziune.

De aceea, fără condiții prealabile, Consiliul Mondial Român  încercă să contacteze și să coopereze cu forțele politice și instituțiile statului român, pentru a iniția dialoguri și acțiuni comune privind procesul de reunificare a țării.