Încheiat astăzi 15 Ianuarie 2018

 

Între:

Organizația The World Romanian Council / Consiliul Mondial Român (CMR) cu sediul în Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii, reprezentată prin Dl. Mircea Popescu – Președinte

și

Grupul Parlamentar Român Transpartinic (GPRT) reprezentat prin Dl. Constantin Codreanu – Președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

se încheie un Protocol de Colaborare în scopul desfășurării de inițiative și acțiuni comune de interes național pe plan intern și internațional, inclusiv propuneri și finalizări în Parlament a propunerilor legislative înaintate de societatatea civilă prin intermediul CMR.

Părțile au convenit să se informeze, să colaboreze, să sprijine și să se mediatizeze reciproc în proiectele viitoare și să participe în delegații comune pentru promovarea pe plan internațional a acțiunilor de interes național.

Prezentul protocol se încheie în două exemplare câte unul pentru fiecare parte, pe o perioadă nedeterminată și va fi valabil până la denunțarea lui de către una din părți prin notificare scrisă.

 

Președinte                                                                                      Președinte

Consiliul Mondial Român                              Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

 

Mircea Popescu                                                                          Deputat Constantin Codreanu