Despre noi

Consiliul Mondial Român

  1. Istoric și perspective

Pe data de 26 Octombrie 2000,se puneau bazele Consiliului Mondial Român sub denumirea inițial propusă de Consiliul Național Mondial Român. Certificatul de naștere a noii organizații era lansat în spațiul public sub forma unui Protocol, prezentat in continuare:

“Considerând că a sosit momentul apropierii și consolidării relațiilor interromâne în cadrul societății românești global distribuite, organizațiile semnatare ale acestui Document, au decis să-și unească eforturile și resursele în cadrul Consiliului Mondial Național Român pentru a contribui la renașterea spiritului național, păstrarea identității naționale și reclădirea unității neamului.

Această alianță are caracter de consultare și coordonare este deschisă tuturor organizațiilor și asociațiilor legal constituite, mijloacelor de presă, radio și televiziune și va desfășura activități:
– în folosul întregii societăți românești
– pentru restructurarea fundamentala a relațiilor cu autoritățile române pe baza respectului și recunoașterii actualei alianțe ca una dintre forțele reprezentative a românilor
– pentru creșterea importanței și influenței națiunii române în raport cu autoritățile naționale și organismele internaționale, în conformitate cu principiile și scopurile din Anexa însoțitoare, parte componentă a actualului Protocol”.

      Consiliul Mondial Român  s-a înființat în Noiembrie 2000 prin consultări și aderări ale unor organizații din diverse țări. Până în luna Martie 2001, a fost conceput Statutul și s-a constituit un comitet de organizare a ședinței de constituire democratică a Consiliululi Mondial Român  prin votul organizațiilor prezente.
Adunarea de constituire a avut loc, în mod simbolic, pe data de 27 Martie 2001, la Atlanta, Georgia  în prezența printre alții, a Mitropolitului Petru al Basarabiei și a unei numeroase delegații de basarabeni.
Cu această ocazie, Primăria orașului Atlanta a emis o Proclamație, care constituie primul document oficial al unei instituții străine cu caracter administrativo-guvernamental care recunoaște Unirea Basarabiei cu România.

The World Romanian Council (WRC)/ Consiliul Mondial Român (CMR), numit în continuare CMR, este o organizație înregistrată în Statele Unite ale Americii funcționând în conformitate cu stricta respectare a legislației americane în domeniul organizațiilor non profit 501 (c).

În perioada 2000-2004,  CMR a fost un promotor activ în Statele Unite al aderării României la NATO, a mișcărilor unioniste din Basarabia, a apărării drepturilor românilor din Grupul Ilașcu întemnițați de autoritățile din Transnistria, precum și înaintarea, în premieră, și susținerea unor propuneri legislative, cum ar fi înființarea Circumscripției 43-Diaspora și reprezentarea parlamentară a românilor de pretutindeni.
În acest timp numărul membrilor a crescut, unii dintre aceștia impunându-se ulterior și în mediul politic românesc de vârf. A urmat apoi o perioadă de stagnare și recul datorită procesului natural al îmbătânirii și dispariției multora dintre membri cei mai activi.
În anul 2016, CMR s-a reactivat și și-a reînceput acțiunile în vederea promovării intereselor naționale, în strictă conformitate cu principiile și scopurile stipulate în Statut.

În România, Consiliul Mondial Român (CMR) -România  s-a inființat conform  Sentinței civile  Nr. 35/PJ publicată în ședința Publică din 24.06.2004  TRIBUNALUL București Secția A IV-A Civilă, Dosar nr. 8/PJ/2004 în conformitate cu HG. nr 1606 din 23 decembrie 2003 și are Codul de identificare fiscală (CIF) nr.  17796985 din 20.07.2005 și s-a reorganizat în 2018.

  1. Strategie și limitări legislative

2.1. Strategie externă

Într-o lume extrem de dinamică, în plină schimbare, unde interesele națiunilor vin, de multe ori, în coliziune, rolul organizațiilor etnice de reprezentare globală, a intereselor populației și a țărilor de obârșie, devine din ce în ce mai important pentru echilibrarea influențelor externe de lobby pe lângă guvernele altor țări sau instituții internaționale.
Cele mai multe astfel de organizații de reprezentare, indiferent de locul în care își au sediul, se bucură de sprijinul logistic al autorităților patriilor lor, fiind socotite elemente importante de legătură și influență externă în favoarea respectivelor națiuni.

Consiliul Mondial Român a avut de la început un scop similar fiind conceput ca o organizație ”umbrelă” cu rolul de reprezentare a organizațiilor românilor de pretutindeni care doresc să colaboreze în condiții de totală autonomie, dar împreună, sub egida CMR, pentru realizarea unor scopuri comune în interes românesc.
Ca atare, am considerat că înființarea a cât mai multor filiale regionale în cât mai multe state de reședință ale românilor răspândiți global, este singura soluție viabilă pentru a putea face față concurenței dure a altor congrese/consilii etnice mondiale.
O asemenea rețea extinsă de filiale CMR, conferă autoritate și credibilitate pentru a putea, atunci când este nevoie, să fie purtate dialoguri cu partenerii altor comunități pentru găsirea unor soluții amiabile de conlucrare, dar și cu factori guvernamentali sau instituții internaționale.

Congresul de reactivare din Martie 2018 de la București a hotărât reactivarea sau înființarea a patru centre globale de coordonare a activităților organizației: CMR-România (reactivarea Reprezentanței aprobate prin Hotărârea de Guvern din 2004, cu filiale în  toate regiunile țării), CMR-Europa (cu filiale în  toate țările europene), CMR-Basarabia (cu filiale în  Republica Moldova și “teritoriile istorice”), CMR-SUA/Canada (cu filiale în statele din America și Canada). Pe măsură ce apar solicitări din partea altor comunități, se pot înființa noi centre în alte zone de pe Glob.

2.2. Strategie internă

Pe plan intern, un rol important îi revine CMR în atenționarea instituțiilor guvernamentale române atunci când interesele naționale sunt afectate sau neglijate și implicarea în rezolvarea acestora împreună cu alte organizații civile, guvernamentale și politice.

Astfel, CMR consideră că dezideratul principal, dincolo de crearea unei puternice baze de mase pe care ”Alianța pentru Centenar” o poate pune în mișcare, este implicarea partidelor politice și a instituțiilor statului român în acțiuni politico-diplomatice pentru promovarea pe plan extern a reunificării României, având ca precedent european, modelul german al unificării.

De aceea, fără condiții prealabile, CMR va încerca să contacteze și să coopereze cu forțele politice și instituțiile statului român, pentru a iniția dialoguri și acțiuni comune privind procesul de reunificare a țării.

Fiind sub jurisdicția Statelor Unite, CMR nu se poate implica în campaniile electorale pentru susținerea candidaților politici, în Statele Unite, România sau în orice altă țară, putându-și sprijini, dacă este cazul, doar candidații care sunt membri CMR și care prevăd în platforma lor electorală susținerea principiilor și propunerilor legislative înaintate de CMR.

  1. Principii

3.1.1. Încurajarea și sprijinirea, prin mijloace legale, a refacerii unității teritoriului național al României consfințită    prin cele trei acte istorice din 1918 (unirea Basarabiei, unirea Bucovinei și unirea Transilvaniei), în hotarele  istorice din decembrie 1918.

3.1.2. Încurajarea, facilitarea și consolidarea proceselor de integrare culturală, spirituală, socială și economică a românilor din teritoriile istorice românești în arealul național românesc.

3.1.3. Consolidarea conștiinței identității și apartenenței naționale a românilor din afara României, prioritar a celor din provinciile istorice.

3.1.4. Recunoașterea limbii române ca minoritate lingvistică în statele având  comunități de români, pentru promovarea patrimoniului național, a valorilor, a spiritualității românești și a moralei creștine prin educație și mass-media în limba maternă.

3.1.5. Consolidarea profilului și politicii externe a României, a statutului acesteia de membru UE și NATO, precum   și îmbunătățirea mediului securitar din imediata vecinătate a României  și zona extinsă a Mării Negre.

3.1.6. Susținerea proceselor de integrare a românilor din afara României și apărarea drepturilor românilor de pretutindeni, facilitarea și consolidarea respectării depline a drepturilor românilor din afara granițelor   României în țările lor de rezidență.

3.1.7. Consolidarea legăturilor dintre românii din afara României și cei din România, a legăturilor directe dintre comunitățile românești din afara teritoriului național, a legăturilor dintre acestea și instituțiile Statului   Român.

3.1.8. Sprijinirea și consilierea instituțiilor democratice din teritoriile locuite de români, prin realizarea și menținerea contact permanent cu acestea și prin implicarea permanentă în inițiative și acțiuni comune, în vederea facilitării integrării comunităților românești în țările lor de rezidență și a consolidării relațiilor lor cu țara de origine/apartenență, România.

3.1.9. Sprijinirea și implementarea programelor pan-naționale strategice și/sau a proiectelor de țară decise de autoritățile Statului Român și societatea civilă românească, în vederea îmbunătățirii situației culturale, spirituale, materiale și sociale a românilor de pretutindeni.

3.1.10. Promovarea României și românilor în și din România, în și din lume, în domeniile juridic, administrativ, relațiile cu autoritățile, economie, științele vieții, educație, cultură, identitate națională, promovarea unirii, intereselor naționale, geostrategie, monitorizarea și combaterea antiromânismului, în concordanță cu legislațiile din România și din statele de interes.

  1. SCOP

4.1. Consiliul Mondial Român  se implică în acțiunile legale pentru revenirea la România a Basarabiei și a celorlate teritorii înstrăinate.
4.2. Consiliul Mondial Român încurajează manifestările pentru păstrarea conştiinţei de neam şi a spiritualităţii româneşti.
4.3. Consiliul Mondial Român militează pentru respectarea deplină a drepturilor românilor trăind în afara graniţelor României.
4.4. Consiliul Mondial Român sprijină instituţiile democratice din toate teritoriile locuite de români, prin realizarea şi menținerea unui contact permanent şi prin implicarea reciprocă în iniţiative şi acţiuni comune, în special cele privind integrarea spirituală, economică şi unirea Patriei mamă cu teritoriilor româneşti vremelnic înstrăinate.
4.5. Consiliul Mondial Român  se delimitează de încercările organizaţiilor politice și ale altor grupuri de presiune pentru satisfacerea intereselor minorităților etnice, religioase sau de orice altă natură și de a implica guvernele străine sau organizaţiile internaţionale în rezolvarea conflictelor interne ale României, altele decât cele privind crimele împotriva umanităţii şi încălcarea drepturilor omului.
4.6. Consiliul Mondial Român  va coopera, va sprijini activitățile diplomatice și va propune soluții pentru îmbunătățirea activităților consulatelor și a misiunilor diplomatice ale României.
4.7. Consiliul Mondial Român , în conformitate cu legile Statelor Unite, pe al căror teritoriu este înregistrat, conlucrează cu alte organizaţii internaționale pentru promovarea și susținerea intereselor naționale ale României și ale poporului român, fără a intra în contradicție cu acelea ale SUA.