Cerere aderare

CERERE DE ADEZIUNE MEMBRU/VOLUNTAR

 
Subsemnatul(a)/Organizația
 

născut(ă) la data de /în
 
domiciliat(a) în
 
 
identificat(ă) cu CI
 
 
 
doresc să mă înscriu ca membru/voluntar în „Fundația The World Romanian Council/Consiliului Mondial Român”. *
(Datele din cererea de înscriere pot fi folosite strict pentru uzul intern al CMR)
Prin completarea și trimiterea acestei Adeziuni, confirm că am luat cunoștință de conținutul Statutului organizației The World Romanian Council/Consiliului Mondial Român pe care mă oblig să-l respect și la ale cărui principii și scopuri subscriu în totalitate. Doresc să devin membru al WRC/CMR pentru a contribui alături de confrații noștri din lumea întreagă, la afirmarea cauzei noastre naționale. Ca membru activ înțeleg că am dreptul de a accepta sau de a refuza participarea la acțiuni întreprinse în organizarea sau sub egida WRC/CMR.

Am luat la cunoştinţă şi mă angajez să nu demarez acţiuni şi/sau luări de poziţie în numele CMR fără a anunţa în prealabil conducerea CMR şi fără a avea acordul scris al acesteia.

Mă angajez să achit cotizația stabilită prin Regulamentul de Ordine Internă.

Atașez Copia CI/pasaport
Datele mele de contact sunt următoarele: