Principii și scop

Principii

1. Recunoașterea României ca stat national, unitar, independent și suveran ale cărei hotare istorice au fost consfințite la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia.
2. Refacerea integrității teritoriale a spațiului național românesc în hotarele sale istorice recunoscute internațional prin Conferința de Pace de la Paris (1919-1920).
3. Apărarea și protejarea spațiului cultural național împotriva presiunilor pentru schimbarea demografico-culturală a României.
4. Considerarea moralei creştine, bazată pe dragostea şi împăcarea dintre semeni și pe valorile tradiționale ale familiei, ca fundament al societății românești.
5. Respectarea drepturilor egale pentru toți cetățenii, fără discriminări şi fără acţiuni compensatorii colective pe principiul “discriminării pozitive” aplicate oricărui grup care se consideră minoritar sau diferit din punct de vedere etnic, religios sau social.
6. Independenţa şi echidistanţa faţă de partidele politice manifestată prin abținerea de la activități de prozelitism politic, inclusiv a propagandei electorale pentru partide sau personalități politice.
7. Independenţa de decizie sau acţiune în relaţiile cu organismele și instituțiile internaționale, precum și ale administraţiei de stat americane sau române.

SCOP

1. Încurajarea și sprijinirea, prin mijloace legale, a refacerii unității teritoriului național al României consfințită    prin cele trei acte istorice din 1918 (unirea Basarabiei, unirea Bucovinei și unirea Transilvaniei), în hotarele  istorice din decembrie 1918.

2. Încurajarea, facilitarea și consolidarea proceselor de integrare culturală, spirituală, socială și economică a românilor din teritoriile istorice românești în arealul național românesc.

3. Consolidarea conștiinței identității și apartenenței naționale a românilor din afara României, prioritar a celor din provinciile istorice.

4. Recunoașterea limbii române ca minoritate lingvistică în statele având  comunități de români, pentru promovarea patrimoniului național, a valorilor, a spiritualității românești și a moralei creștine prin educație și mass-media în limba maternă.

5. Consolidarea profilului și politicii externe a României, a statutului acesteia de membru UE și NATO, precum   și îmbunătățirea mediului securitar din imediata vecinătate a României  și zona extinsă a Mării Negre.

6. Susținerea proceselor de integrare a românilor din afara României și apărarea drepturilor românilor de pretutindeni, facilitarea și consolidarea respectării depline a drepturilor românilor din afara granițelor   României în țările lor de rezidență.

7. Consolidarea legăturilor dintre românii din afara României și cei din România, a legăturilor directe dintre comunitățile românești din afara teritoriului național, a legăturilor dintre acestea și instituțiile Statului   Român.

8. Sprijinirea și consilierea instituțiilor democratice din teritoriile locuite de români, prin realizarea și menținerea contact permanent cu acestea și prin implicarea permanentă în inițiative și acțiuni comune, în vederea facilitării integrării comunităților românești în țările lor de rezidență și a consolidării relațiilor lor cu țara de origine/apartenență, România.

9. Sprijinirea și implementarea programelor pan-naționale strategice și/sau a proiectelor de țară decise de autoritățile Statului Român și societatea civilă românească, în vederea îmbunătățirii situației culturale, spirituale, materiale și sociale a românilor de pretutindeni.

10. Promovarea României și românilor în și din România, în și din lume, în domeniile juridic, administrativ, relațiile cu autoritățile, economie, științele vieții, educație, cultură, identitate națională, promovarea unirii, intereselor naționale, geostrategie, monitorizarea și combaterea antiromânismului, în concordanță cu legislațiile din România și din statele de interes.